Bạn hãy điền nội dung tin nhắn vào form dưới đây và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau khi nhận được.

Phòng Chăm sóc khách hàng

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp

Điện thoại: 0902849889

Fax: 0902849889

Email: binhminhgiay@gmail.com

Tư vấn bán hàng: 0902849889

Hotline: Anh Thành: 0902849889

Gửi phản hồi
 0902.849.889